slider2

De ‘Leraar als professional’ heeft als doel u inzicht te bieden in factoren die van invloed zijn op uw handelen. Er wordt ook aangegeven hoe u verbeteringen kunt bereiken en nuttige feedback om professioneler te werken.
Het programma is tot stand gekomen met inzet van leraren. Zij gaven aan welke eigenschappen voor een goede uitoefening van het beroep van leraar nodig zijn. Het resultaat van deze inzet is een professionaliseringstraject met o.a. 25 genormeerde vragenlijsten die door wetenschappers van de Open Universiteit ontwikkeld zijn.
U krijgt aan het einde van het traject  antwoorden op de vragen: Wat kan ik? en ‘Wat wil ik?’ en maakt een portfolio.
Het traject zal u helpen u beter bewust te zijn van uw persoonlijke kwaliteiten. Maar ook om een beter inschatting te maken van uw persoonlijk functioneren als leraar. Hoe u omgaat met leerlingen, collega’s en ouders in uiteenlopende situaties. Ook zult u ontdekken wat uw stijl van leidinggeven is en in welke mate u creatief of flexibel bent.

Met het traject krijgt u een beter inzicht in uw zelfbeeld, zelfvertrouwen en timemanagement. Het helpt u te achterhalen wat uw opvattingen zijn over het onderwijs, uw eigen motivatie in wat u in het beroep aantrekkelijk vindt en welke rol uw talenten, vaardigheden, drijfveren, behoeften en waarden daarin spelen. Ook wordt uw rol bij het managen van het leerproces in kaart gebracht.

Om uw deskundigheid te verbeteren, wordt een strikt vertrouwelijke rapportage opgesteld met daarin de resultaten van het traject. U bespreekt dit vervolgens met een op onderwijs gespecialiseerde trajectbegeleider die samen met u reflecteert op de uitslagen.

Capture1

Screenshot programma

De persoonlijke rapportage kan ingezet worden bij:
• Personeelsevaluatiegesprekken
• Loopbaan en ontwikkeling
• Begeleiding en coaching
• Re-integratie
• Behoefte van de leraar aan een nieuwe uitdaging
• Reorganisatie
• Teamontwikkeling

Volgende: Hoe werkt het programma?

***Het Ruud de Moorcentrum, het voormalige wetenschappelijk centrum voor lerarenonderzoek, was jarenlang een taakstelling van de Open Universiteit en bedoeld voor de professionele ontwikkeling van leraren. De kernactiviteit was praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar de professionele ontwikkeling van, voor en door leraren. Dat gebeurde in onderzoeksprojecten in samenspraak met leraren: co-creatie. Inmiddels heeft het ministerie van OCenW deze taakstelling opgeheven, in samenspraak met de Open Universiteit, is besloten dat eHRM b.v. als exclusieve licentiehouder, het programma verder zal ontwikkelen.