Leraressen2Het programma LaP sluit aan bij de standpunten die de Onderwijsraad onlangs heeft gepresenteerd. De Raad stelt dat de leraar essentieel is voor de kwaliteit van ons onderwijs. In de meeste professionaliseringstrajecten wordt echter vooral de ‘buitenkant’ van het beroep aandacht gegeven. Veel minder komt het leraarschap zelf aan bod: de houding en het handelen van individuele leraren in hun dagelijkse onderwijspraktijk. De onderwijsraad  wil meer focus aanbrengen in de ontwikkeling van een ‘persoonlijke’ professionaliteit die leraren in staat stelt om in specifieke praktijksituaties vanuit hun onderwijs-pedagogische waarden eigen keuzes te maken. De persoon van de leraar bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van handelen in de beroepspraktijk en daarmee de onderwijskwaliteit.
De kwaliteit van onderwijs en kwaliteit van leren wordt niet uitsluitend gerealiseerd met het instrumenteel hanteren van protocollen en richtlijnen. Leerkrachten kunnen getraind worden in reflectie op eigen handelen en gedrag. Het is echter nog verre van eenvoudig om aan te geven waar sterke en minder sterke punten liggen. Daarvoor moet je je als leraar de juiste vragen stellen en een (objectieve) spiegel kunnen voorhouden. Het programma ‘de leraar als professional’ sluit daar op aan. Met het programma kunt u als docent op objectieve en onafhankelijke wijze zelf onderzoeken welke persoonlijke aspecten voor uw beroepsbeoefening belangrijk zijn.

Het programma helpt antwoorden te vinden op vragen als:

  • Wat heb ik eigenlijk in mijn mars?
  • Welke competenties heb ik en hoe leg ik die uit?
  • Waar word ik gelukkig van?
  • Hoe ziet mijn leidinggevende of collega wie ik ben?
  • Hoe presenteer ik mij zoals ik echt ben?
  • Hoe beschrijf ik mijn talenten?
  • Waar liggen nog ontwikkelpunten voor mij?