Techniek 330029Het programma ‘De leraar als persoon’ kost € 500,- Het wordt afgesloten met een certificaat en het programma kan ingebracht worden binnen de bestaande afspraken over deskundigheidsbevordering.

Verder is in het vigerende onderhandelingsakkoord overeengekomen dat leraren recht hebben op een persoonlijke budgetDit budget komt bovenop bestaande opleidingsfaciliteiten en kunnen naar eigen inzicht en keuze van schoolorganisaties ingevuld worden.
De kosten voor de Leraar als professional kunnen gedeclareerd worden binnen de bestaande afspraken over professionaliseringsactiviteiten binnen uw eigen organisatie.

Ja, ik wil graag deelnemen aan de ‘Leraar als professional’

Volgende: persoonlijk budget leraren.