kinderen1Tijdsinvestering
Voor het hele programma moet er rekening gehouden worden met een tijdsinvestering van 30 uur.

Portfolio
Het zelfonderzoek is een persoonlijk proces. Onderdeel van het zelfonderzoek is het samenstellen van een portfolio. Het portfolio is een digitale persoonlijke map met een inventarisatie van uw loopbaan (C.V.), persoonlijke competenties, onderbouwd met bewijzen, gerelateerd aan een standaard en voorzien van een persoonlijk stappenplan.
De resultaten daarvan kunnen naar eigen inzicht gebruikt worden voor het bekwaamheidsdossier.

Persoonlijke rapportage
Het invullen van de vragenlijsten duurt 2-4 uur.

Begeleiding
Voor de intake en de nabespreking(en) zijn 3 uur gereserveerd.

Certificering
Na doorlopen van de Leraar als Professional ontvangt u een certificaat. Dit certificaat bevat uw professionaliseringsprofiel, de uitgevoerde leeractiviteiten en de tijdsinvestering. Daarmee lopen we vooruit op de invoering van zogenaamde ‘PE-punten ‘. De studielast bedraagt 30 uur en dus 30 PE-punten.
U kunt dit certificaat onder meer gebruiken voor (her)registratie in het Registerleraar.nl.

Vervolg
Indien wenselijk of noodzakelijk mag u van ons verdere begeleiding en advies over eventuele vervolgtrajecten verwachten.

Capture

Voorbeeldtekst rapportage

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende: Wat zegt de onderwijsraad?