Vooruitbetaling

U kunt het verschuldigde bedrag van €500 ook onder vermelding van uw naam en “LAP” vooruitbetalen per bank. Ons IBAN nummer is NL19ABNA0562296220.

Zodra het volledige bedrag is bijgeschreven op onze bankrekening, sturen wij u per mail de toegang gegevens en het informatiepakket toe.

U kunt ook een factuur downloaden in het geval uw organisatie bereid is de kosten van het loopbaanonderzoek te vergoeden. In dat geval dient u de ingevulde factuur naar ons emailadres te sturen: info@leraaralsprofessional.nl